رزومه شخصی استاد

mh
نام و نام خانوادگی: محمد باقر هادی نژاد
ميزان تحصيلات: --- کامپیوتر
ايميل شخصی: mmdterojan@gmail.com
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم